โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป.อบ.3 
CarouSlide - carousel slideshow plugin for jQuery.
หน้าแรก | กิจกรรม | เซ็นสมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | เป็นสมาชิกของเรา  


 อัลบั้มกาพกิจกรรมทั้งหมด
งานบายศรีสู่ขวัญและเลี้(80)
การแข่งขันกีฬาภายใน ประ(72)
บรรยากาศการประเมิน สมศ. ร(40)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (31)
การแข่งขันกีฬากลุ่มเครื(28)
การทัศนศึกษานักเรียน ปร(24)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมน(25)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ป(45)
กิจกรรมวันวชิราวุธ ปีกา(32)
การคัดเลือกโรงเรียนขนาด(54)
การนำนักเรียนเข้าร่วมกา(43)
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมส(50)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ป(52)
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษ(34)
กิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่(65)
กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิ(43)
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีก(53)
กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เน(35)
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ป(99)
การแข่งขันกีฬา - กรีฑาประ(38)
กิจกรรมเดินทางไกลและทดส(20)
การทัศนศึกษาของนักเรียน (34)
การประเมินห้องสมุดดีเด่(21)
การอบรมการสอนภาษาอังกฤษ(40)
การจัดกิจกรรมวันเด็กชาต(49)
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเ(46)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมน(49)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและ(43)
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิ(49)
การประเมินโรงเรียน(63)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ป(52)
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองน(38)
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษ(62)
กิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่(23)
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวั(40)
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีก(35)
ผ้าป่าศิษย์เก่าสร้างสนา(27)
ศึกษาดูงานของข้าราชการค(59)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น(41)
การแข่งขันกีฬา - กรีฑาประ(59)
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ป(36)
กิจกรรมเดินทางไกล(49)
การทัศนศึกษา ประจำปีการ(66)
การจัดงานวันเด็กแห่งชาต(81)
การแข่งขันเต้นแอโรบิค(42)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมน(51)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและ(26)
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิ(13)
การประชุมคณะกรรมการสถาน(30)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมน(36)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมน(15)
การจัดพิธีถวายพระพรชัยม(39)
การแห่เทียนเข้าพรรษา ปร(13)
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำ(32)
กลุ่มรวมใจช่วยเพื่อนเพื(53)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น(83)
การเดินทางไกลและทดสอบวิ(65)
การประเมินประสิทธิภาพแล(10)
นำนักเรียนทัศนศึกษา ปีก(38)
การแข่งขันกีฬากรีฑาประเ(94)
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งข(59)
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ(83)
นำนักเรียนร่วมแข่งขันเต(22)
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งข(23)
เลี้ยงส่งคุณครูสุพรรษา (75)
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ป(72)
พิธีลงนามถวายพระพรและถว(50)
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิ(30)
น้ำประปาของโรงเรียนบ้าน(10)
คนเก่งของเรา ประจำปี 2554(14)
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งข(25)
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 22 ตุ(20)
การสร้างระบบประปาและน้ำ(9)
การประกวดศิลปหัตกรรมนัก(14)
การนิเทศชั้นเรียน 2554(13)
ร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่(9)
จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศา(25)
12 สิงหา มหาราชินี 2554 ที่โรง(49)
ร่วมโครงเการพัฒนาคุณธรร(23)
ร่วมพิธิเปิดศูนย์พัฒนาเ(13)
งานแห่เทียนเข้าพรรษาประ(73)
ศน.อดุลย์ ผินโพธิ์ ออกเยี(19)
พานักเรียนปลูกข้าวกล้าพ(25)
ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องใน(21)
การประชุมผู้ปกครองนักเร(18)
นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเ(23)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึ(23)
การต้อนรับคณะผ้าป่าสามั(62)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น(17)
Open House - เปิดรั้วโรงเรียนบ้า(33)
กิจกรรมวันมาฆบูชาและงาน(27)
กิจกรรมเดินทางไกลของลูก(32)
นำนักเรียนไปทัศนศึกษาปร(99)
การแข่งขันกีฬาประเพณี กล(97)
งานวันเด็กแห่งชาติประจำ(29)
การแข่งขันกีฬาภายในประจ(46)
ความคืบหน้าการก่อสร้างห(20)
แรกอรุณรับปีกระต่ายทอง ท(40)
การนิเทศ ติดตามประเมินกา(12)
นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะ(17)
พีธีถวายสัตย์ปฎิญาณเนื่(49)
พิธีราชสดุดี เนื่องในวัน(20)
พิธีรับมอบทุนการศึกษาเด(10)
นำนักเรียนร่วมการแข่งขั(5)
การประชุมกรรมกาารสถานศึ(11)
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชา(10)
การประเมินประสิทธิภาพแล(12)
การนิเทศชั้นเรียน(8)
การนำนักเรียนไปทัศนศึกษ(6)
พิธีถวายพระพรชัยฯและกิจ(27)
การออกเยี่ยมบ้านนักเรีย(7)
แห่และถวายเทียนพรรษาเนื(27)
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม(8)
ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องใน(10)
บรรยากาศการประเมินคุณภา(20)
งานวันไหว้ครู ปีการศึกษา(22)
       หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > อัลบั้มภาพ:คนเก่งของเรา ประจำปี 2554

คนเก่งของเรา ประจำปี 2554

4 / 14

< ภาพก่อนหน้า
ภาพต่อไป >

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
" เด็กหญิงอภิญญา แก่นจันทร์ ( แอล ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บุตรสาวของนายสุทิน ทองเฟื่อง และนางปิยะนาถ แก่นจันทร์ รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 กิจกรรมการววาดภาพโปรแกรมกราฟฟิก ระดับ ป. 1-3 ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 3 กิจ กรรมการววาดภาพโปรแกรมกราฟฟิก ระดับ ป. 1-3 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา "

อัพโหลดเมื่อ : 17  พฤศจิกายน  2554 เวลา 21:28:40 น.
photo_1280.JPG photo_1281.JPG photo_1282.JPG photo_1283.JPG photo_1286.jpg photo_1287.JPG photo_1288.JPG photo_1289.JPG


ร่วมแสดงความคิดเห็นกับรูปภาพนี้
ชื่อ
รายละเอียด
*
 *


       หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > อัลบั้มภาพ:คนเก่งของเรา ประจำปี 2554 > แสดงภาพ

โรงเรียนบ้านราษฏร์เจริญ เลขที่ 128 หมู่ 7 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110, โทรศัพท์และโทรสาร 045-370219
ออกแบบและสรรสร้างโดย 'ศิษย์เก่า' ,admin@rajareon.ac.th
©Copyright All Reserved 2014 www.rajareon.ac.th