โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป.อบ.3 
CarouSlide - carousel slideshow plugin for jQuery.
หน้าแรก | กิจกรรม | เซ็นสมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | เป็นสมาชิกของเรา  


 อัลบั้มกาพกิจกรรมทั้งหมด
งานบายศรีสู่ขวัญและเลี้(80)
การแข่งขันกีฬาภายใน ประ(72)
บรรยากาศการประเมิน สมศ. ร(40)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (31)
การแข่งขันกีฬากลุ่มเครื(28)
การทัศนศึกษานักเรียน ปร(24)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมน(25)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ป(45)
กิจกรรมวันวชิราวุธ ปีกา(32)
การคัดเลือกโรงเรียนขนาด(54)
การนำนักเรียนเข้าร่วมกา(43)
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมส(50)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ป(52)
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษ(34)
กิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่(65)
กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิ(43)
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีก(53)
กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เน(35)
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ป(99)
การแข่งขันกีฬา - กรีฑาประ(38)
กิจกรรมเดินทางไกลและทดส(20)
การทัศนศึกษาของนักเรียน (34)
การประเมินห้องสมุดดีเด่(21)
การอบรมการสอนภาษาอังกฤษ(40)
การจัดกิจกรรมวันเด็กชาต(49)
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเ(46)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมน(49)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและ(43)
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิ(49)
การประเมินโรงเรียน(63)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ป(52)
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองน(38)
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษ(62)
กิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่(23)
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวั(40)
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีก(35)
ผ้าป่าศิษย์เก่าสร้างสนา(27)
ศึกษาดูงานของข้าราชการค(59)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น(41)
การแข่งขันกีฬา - กรีฑาประ(59)
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ป(36)
กิจกรรมเดินทางไกล(49)
การทัศนศึกษา ประจำปีการ(66)
การจัดงานวันเด็กแห่งชาต(81)
การแข่งขันเต้นแอโรบิค(42)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมน(51)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและ(26)
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิ(13)
การประชุมคณะกรรมการสถาน(30)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมน(36)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมน(15)
การจัดพิธีถวายพระพรชัยม(39)
การแห่เทียนเข้าพรรษา ปร(13)
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำ(32)
กลุ่มรวมใจช่วยเพื่อนเพื(53)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น(83)
การเดินทางไกลและทดสอบวิ(65)
การประเมินประสิทธิภาพแล(10)
นำนักเรียนทัศนศึกษา ปีก(38)
การแข่งขันกีฬากรีฑาประเ(94)
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งข(59)
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ(83)
นำนักเรียนร่วมแข่งขันเต(22)
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งข(23)
เลี้ยงส่งคุณครูสุพรรษา (75)
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ป(72)
พิธีลงนามถวายพระพรและถว(50)
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิ(30)
น้ำประปาของโรงเรียนบ้าน(10)
คนเก่งของเรา ประจำปี 2554(14)
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งข(25)
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 22 ตุ(20)
การสร้างระบบประปาและน้ำ(9)
การประกวดศิลปหัตกรรมนัก(14)
การนิเทศชั้นเรียน 2554(13)
ร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่(9)
จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศา(25)
12 สิงหา มหาราชินี 2554 ที่โรง(49)
ร่วมโครงเการพัฒนาคุณธรร(23)
ร่วมพิธิเปิดศูนย์พัฒนาเ(13)
งานแห่เทียนเข้าพรรษาประ(73)
ศน.อดุลย์ ผินโพธิ์ ออกเยี(19)
พานักเรียนปลูกข้าวกล้าพ(25)
ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องใน(21)
การประชุมผู้ปกครองนักเร(18)
นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเ(23)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึ(23)
การต้อนรับคณะผ้าป่าสามั(62)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น(17)
Open House - เปิดรั้วโรงเรียนบ้า(33)
กิจกรรมวันมาฆบูชาและงาน(27)
กิจกรรมเดินทางไกลของลูก(32)
นำนักเรียนไปทัศนศึกษาปร(99)
การแข่งขันกีฬาประเพณี กล(97)
งานวันเด็กแห่งชาติประจำ(29)
การแข่งขันกีฬาภายในประจ(46)
ความคืบหน้าการก่อสร้างห(20)
แรกอรุณรับปีกระต่ายทอง ท(40)
การนิเทศ ติดตามประเมินกา(12)
นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะ(17)
พีธีถวายสัตย์ปฎิญาณเนื่(49)
พิธีราชสดุดี เนื่องในวัน(20)
พิธีรับมอบทุนการศึกษาเด(10)
นำนักเรียนร่วมการแข่งขั(5)
การประชุมกรรมกาารสถานศึ(11)
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชา(10)
การประเมินประสิทธิภาพแล(12)
การนิเทศชั้นเรียน(8)
การนำนักเรียนไปทัศนศึกษ(6)
พิธีถวายพระพรชัยฯและกิจ(27)
การออกเยี่ยมบ้านนักเรีย(7)
แห่และถวายเทียนพรรษาเนื(27)
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม(8)
ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องใน(10)
บรรยากาศการประเมินคุณภา(20)
งานวันไหว้ครู ปีการศึกษา(22)
       หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > อัลบั้มภาพ:นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
    คณะครูโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญนำโดยท่านผู้อำนวยการสมปอง พวงพั่ว ได้นำนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ เด็กชายสหฤทธิ์ ทีอุทิศ ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกิจกรรม คิดเลขเร็วระดับ ป. 1 - 3 ไปเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 " สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน [ Nurturing Talent towards Supremacy in ASEAN] " ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 25 - 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555
ในการนำนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งคณะการเดินทางเป็น 2 คณะ คือ คณะแรกมี คุณครูปิติ พิมพบุตร, เด็กชายสหฤทธิ์ และคุณวันดี ทีอุทิศ ออกเดินทางวันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เพือไปรายงานตัวเข้าค่ายอบรมทักษะคณิตคิดเร็ว ในวันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมทีเคพลาเลซ คณะที่ 2 นำโดยผู้อำนวยการสมปอง พวงพั่ว ออกเดินทางวันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00 น. ถึงที่พักเวลาประมาณ18.00 น.
วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 " สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน [ Nurturing Talent towards Supremacy in ASEAN] " ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ก่อนเข้าแข่งขันคณะครูก็ชมนิทรรศการของแต่ละภาค แต่ละโรงเรียนที่นำมาจัดแสดง เวลา 13.00 น. นักเรียนเข้าทำการแข่งขันที่ห้องจูปีเตอร์ อาคารซาเลนเจอร์ 3 คณะครูให้กำลังนักเรียนที่หน้าห้อง คุณครูสุพรรษาและคุณอาวุธ สาสังข์ ก็ตามไปให้กำลังใจด้วย
ผลการแข่งขัน คือ ที่ 1 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง ศรีสะเกษ เขต 4, ที 2 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก ศรีสะเกษ เขต 2, ที่ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สตูล ทั้ง 3 โรงเรียนจะได้รับโล่รางวัล ส่วนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญนั้นได้เพียงเกียรติบัตรผ่านการแข่งขันเท่านั้น แต่ก็ถือว่าการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน หลังจากรับเกียรติบัตรแล้วก็ออกเดินทางกลับบ้าน โดยออกจากเมืองทองประมาณ 18.00 น. ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ เวลา 03.00 น.
สร้างโดย : เมื่อ : 30  มกราคม  2555 เวลา 21:28:08 น.
อ่าน 3901 ครั้ง

บรรยากาศการกำเนินกิจกรรม  (59 รูปภาพ )
หน้า [1|2|3|4|5] หน้าถัดไปหน้าสุดท้าย
photo_1686.JPG
0
photo_1687.JPG
0
photo_1688.JPG
0
photo_1689.JPG
0
photo_1690.JPG
0
photo_1691.JPG
0
photo_1692.JPG
0
photo_1693.JPG
0
photo_1694.JPG
0
photo_1695.JPG
0
photo_1696.JPG
1
photo_1697.JPG
0
หน้า [1|2|3|4|5] หน้าถัดไปหน้าสุดท้าย


 บรรยากาศการประเมิน สมศ. รอบที่ 3 ( ดู 15,387 ครั้ง )
 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 ( ดู 7,688 ครั้ง )
 งานแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2554 โดยโรงเรียนและชุมชน ( ดู 6,932 ครั้ง )
 การแข่งขันกีฬาประเพณี กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 อ่างศิลา ปีการศึกษา 2553 ( ดู 5,986 ครั้ง )
 แห่และถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2553 ( ดู 5,563 ครั้ง )
 การต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างหอประชุมเอนกประสงค์โดยคุณน้ำหวาน บริบูรณ์และคณะ ( ดู 5,549 ครั้ง )
 นำนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรม วิชาการนักเรียน ปี 2553 สพป.อบ.3 ( ดู 4,890 ครั้ง )
 การแข่งขันกีฬากรีฑาประเพณีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 ( กลุ่มอ่างศิลา ) ปีการศึกษา2554 ( ดู 4,746 ครั้ง )
 พิธีถวายพระพรชัยฯและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ปี 2553 ( ดู 4,723 ครั้ง )
 การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2553 ( ดู 4,620 ครั้ง )
 กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามัญและสำรองโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ปีการศึกษา 2553 ( ดู 4,598 ครั้ง )
 พีธีถวายสัตย์ปฎิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวา มหาราช ปี 2553 ( ดู 4,356 ครั้ง )
 นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ที่อุดรธานี ( ดู 4,343 ครั้ง )
 บรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยบริษัท มิตรประเมิน ( ดู 4,162 ครั้ง )
 เลี้ยงส่งคุณครูสุพรรษา สาสังข์ ( ดู 4,132 ครั้ง )
 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ทักษะวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2554 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน" ( ดู 4,080 ครั้ง )
 พิธีลงนามถวายพระพรและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2554 ( ดู 4,035 ครั้ง )
 กิจกรรมวันมาฆบูชาและงานบุญประจำปี 2554 บ้านราษฎร์เจริญ ( ดู 4,027 ครั้ง )
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ( ดู 3,914 ครั้ง )
 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ( ดู 3,901 ครั้ง )


       หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > อัลบั้มภาพ:นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนบ้านราษฏร์เจริญ เลขที่ 128 หมู่ 7 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110, โทรศัพท์และโทรสาร 045-370219
ออกแบบและสรรสร้างโดย 'ศิษย์เก่า' ,admin@rajareon.ac.th
©Copyright All Reserved 2014 www.rajareon.ac.th